Category: Optimizasyon

Şerit Eşleştirme Analizi
Tedarik zinciri performansınızı analiz etmek ve optimize etmek söz konusu olduğunda verilerin en büyük varlık olduğunu anlıyoruz.